hæmoglobin måler

Hæmoglobinværdien, tidligere benævnt  blodprocenten, er den betegnelse som anvendes idag og hæmoglobinværdien fortæller os mange forskellige ting om den sundhedsmæssige tilstand.

En for lav hæmoglobinværdi er tegn på blodmangel mens hvis den er for høj kan være tegn på væskemangel.

Høje hæmoglobinværdier kan også være tegn på en alvorlig sygdom som KOL som ses hos mange storrygere.

Hæmoglobin har ligeledes stor betydning for blodets evne til, at transportere iltet blod rundt i kroppen.

Typiske symptomer kan være træthed, bleg hud og hovedpine. I meget svære tilfælde kan der opstå øget hjertefrekvens og svimmelhed.

Der er mange årsager til blodmangel og blodmangel kan konstateres ved en enkel blodprøve for, at se om der er lave koncentrationer af hæmoglobin.

CuraTec Nordic er importør og forhandler i Skandinavien og i en række europæiske lande af HemoGo , som anvendes af professionelt personale til måling af hæmoglobin værdier.

HemoGo er udviklet specielt til anvendelse i blodbanker, mobile personale enheder i f.eks kommuner og lægevagt.

Avanceret biosensor teknologi.

  • Test tid: 40 sekunder.
  • Prøve volume: 1,2 ul.
  • Hukommelse: 400 test.
  • Test resultat: Hb:g / dl.mmol / L/ Hct %
  • Pocket Glucose måler.
  • Test tid: 4 sekunder.
  • Blodprøve volume: 0,4 ul.
  • Prøve type: Kapilært.
  • Hukommelse: 400 test med dato og tid.
  • Kalibrering: Ingen kodning.

Kontakt os for nærmere information