GlucoTrack® – GlucoTrack®, det icke-invasiva glukoskontrollsystemet.

 
GlucoTrack® – GlucoTrack®, det icke-invasiva glukoskontrollsystemet.

GlucoTrack® – Avsedd användning: GlucoTrack® Modell DF-F är en ickeinvasiv intermittent glukoskontrollanordning för hemmabruk.
GlucoTrack® Modell DF-F är avsedd för personer som är 18 år och äldre med typ 2-diabetes eller prediabetes.

GlucoTrack® – GlucoTrack®, det icke-invasiva glukoskontrollsystemet.

GlucoTrack® är ett viktigt steg mot bättre diabeteshantering och förbättrad livskvalitet för typ 2-diabetiker och personer med prediabetes. GlucoTrack® är ett icke-invasivt glukoskontrollsystem. Det ger en glukosmätning på ungefär en minut. Med GlucoTrack® kan användare mäta sina glukosnivåer i praktiskt taget obegränsat antal gånger utan fysiskt obehag och merkostnad.

GlucoTrack®s patentskyddade algoritm och kombinationen av patenterade tekniker (ultraljud, elektromagnetisk och termisk) ger en glukosmätavläsning utan att man behöver ta ett blodprov.

Tack vare möjligheten att göra fler frekventa glukosmätningar, kan
användare förbättra sina möjligheter att kontrollera sina glukosnivåer och
förstå sina glukosmönster.

 

 

Kontakt CuraTec Nordic Danmark