BRUSENICHE MED KANT
Det er dyrt og tidskrævende, at fjerne forhindringer i et badeværelse.

Derfor er "excellent bruseniche system” både hurtigt at installere (få timer) og økonomisk meget overskueligt.

Der kan bygges ramper helt op til kanten af brusenichen, uden at skulle fjerne forhindringerne. Samtidig er ramperne nemme at fjerne igen, når / hvis man flytter til en ny bolig.

Med vores rampesystem er det ikke nødvendigt at skulle bore i de fine fliser i badeværelset, vores egne fastgørelses metoder er helt uskadelige for dit badeværelse.

Brusenichen fyldes op og der opbygges en rampe op til brusenichekanten.
Ved at bygge en rampe op til brusenichekanten og samtidig fylde brusenichen op, sikres der nem tilgængelighed og samtidig undgåes besværlige og tunge løft.

For at skabe optimal tilgængelighed, kan rampen udbygges med en hjørneløsning (hvis pladsen tillader det). Fliser og ramper kan tilpasses nøjagtigt til brusenichen uden der ændres i den bestående konstruktion.

Fremgangsmåde ved montering af ramper ved brusenicher med kant

Da brusenicher ikke har nogen umiddelbar standard m.h.t dybde og størrelse, er det svært at beskrive en standard løsning. Nedenstående er vist et par illustrationer med løsninger til brusenicher med kant.

Da det er svært at fastgøre en lille rampe i bunden af en brusenichen, derfor lægges der et lag fliser sluttende med en rampe som tilpasses højden af gulvet.

Når der er brug for flere lag af fliser, kan man vælge frit mellem op eller ned i brusenichen.

 

BRUSENICHER MED BUNDKAR
Ikke alle brusenicher er kvadratiske, eller har en lige bund. Disse brusenicher har typisk et keramisk bundkar med afrundede sider.

I disse tilfælde, er der behov for et system der kan tilpasses præcist, for at skabe den nødvendige tilgængelighed.

Excellent Systems fliser og ramper kan tilpasses nøjagtigt til brusekarret - uanset størrelse og udformning.

Eksempel på opfyldning af gulv og opbygning af rampe.
Ved at benytte Excellent fliser og ramper skabes en nem tilgængelighed til brusenichen. Som vist på illustrationen overfor, er hele gulvniveauet hævet på siden af brusenichen, hvorefter der konstrueres en rampe op til selve bruseniche kanten. Selve brusekarret fyldes ligeledes op og tilpasses evt. med ramper, hvis der er behov for det.

Ved at hæve hele gulvniveauet opnås samtidig en bedre arbejdsstilling for plejepersonale og hjælpere.

Fremgangsmåde ved montering af ramper ved brusenicher med kar

Da brusenichekar ikke har nogen umiddelbar standard m.h.t dybde og størrelse, er det svært at beskrive en standard løsning. Nedenstående er vist et par illustrationer med løsninger til brusenicher med kar.

NEDSÆNKEDE BRUSENICHER
Når en bruseniche er udformet som et "hul" i badeværelsesgulvet, giver det problemer med tilgængeligheden med f.eks. badestole.

For at undgå tunge og besværlige løft (til tider er pladsen trang), kan Excellent Systems fliser og ramper benyttes til at udligne denne niveauforskel.

Brusenichen "fyldes op" med fliser.
Fliser og ramper kan tilpasse til at passe præcist i fordybningen i brusenichen. Hvis der er behov for flere lag for opfyldning i brusenichen lægges disse lag som løse "måtter" ovenpå hinanden. Dette gøres for at lette rengøringen af brusenichen.

Skulle dybden på brusenichen ikke passe med hele fliser, tilpasses det øverste lag nemt med ramper.

Fremgangsmåde ved hævning af bundniveau i brusenichen

Da brusenicher ikke har nogen umiddelbar standard m.h.t dybde og størrelse, er det svært at beskrive en standard løsning. Nedenstående er vist et par illustrationer med løsninger til nedsænkede brusenicher.

SMÅ BADEVÆRELSER - HÆVNING AF GULV
Små badeværelser er ofte problematiske, specielt hvis der er brusenicher med kant. Det kan være svært at konstruere en rampe, da pladsen enten er for trang eller rampen vil skabe problemer ved brug af rummets andre faciliteter.

I sådanne tilfælde, er den eneste rigtige løsning at hæve hele gulvniveauet på badeværelset.

Excellent fliser kan benyttes til at hæve hele gulvniveauet i badeværelset.
Med fliser, hæver man hele gulvniveauet i badeværelset, tilpasset de bestående installationer i rummet. Der er ikke behov for bygningsændringer i væg og gulv.

Kræver højden flere lag af fliser, lægges disse som løse måtter for at lette den efterfølgende rengøring.

Et hævet gulvniveau giver fuld tilgængelighed på hele badeværelset.

Kontakt CuraTec Nordic for mere information