OPFYLDNING AF ALTANER
Opfyldning af altaner er det optimale valg, når det handler om tilgængelighed. Problemet er tit, at f.eks. betonfliser er for tunge til at kunne benyttes, eller at en rampe vil optage for meget plads, så altanen alligevel vil være ubrugelig.

Nedenstående er vist et eksempel på en altanopfyldning med Excellent Six-Packs. Den optimale løsning der både har lav vægt, dræner vand og giver et stabilt underlag.

Borgeren i kørestol havde ingen muligheder for at benytte sin altan, da niveauforskelen var meget stor. En rampe ville være udelukket, da hælningen ville blive for voldsom.

Selve gulvkonstruktionen bliver bygget op i lag af Excellent Six-Pack infill. En solid konstruktion, der giver et stabilt grundlag for altan-hævningen.

En Six-Pack infill vejer mindre en 1 kg (en betonflise i samme dimension vejer til sammenligning ca. 15 kg), og hullerne sikrer at regnvand nemt drænes til det underliggende afløb i selve altangulvet.

RAMPER VED TERRASSEDØRE
Ramper ved terrassedøre kan ofte give problemer, specielt hvis der er tale om en hæve-sænke- eller skydedør. Traditionelle ramper giver problemer, da døren ikke kan lukkes, hvis rampen skal placeres rigtigt.

Excellent rampesystem gør imidlertid disse løsninger mulige. Det unikke modulopbyggede system gør det muligt at forskyde ramperne i forhold til hinanden uden at hindre døren i at åbne eller lukke.

Ramperne bygges op i niveau med "midter-skinnen" i døren. Samtidig tillader konstruktionen døren at glide på plads, uden rampen skal flyttes.

Ved brug af kørestol eller rollator bliver toppen af ramperne sammen med midter-skinnen i døren som et lille repos.

En nem og praktisk løsning, hvor det ikke er nødvendig at flytte rampen før og efter brug for at kunne åbne og lukke døren.

Kontakt CuraTec Nordic for mere information