Blodsukker test uden strips,

 • CuraTec Nordic er exclusiv importør og distributør for ESER Health og kan nu tilbyde personer med diabetes type 2 en helt ny og smertefri test da der kun anvendes en sensor.
 • Fingerprik og anvendelse af test strimler er nu fortid og samtidig opnås en signifikant besparelse efter kort tid da alle indkøb af lancetter og test strimler nu ikke er aktuelt.
 • Allerede efter få måneder opnås stor besparelse sammenlignet med traditionelle invasive løsninger som er på markedet idag.
 • CuraTec Nordic er distributør for ESER Health i de nordiske lande samt baltiske lande.
 • Vi  tilbyder 3 forskellige versioner til type 2 diabetikere:
 1. ​GlucoGenius til test af blodsukker niveau. Er på størrelse og udseende som computer mus der anvendes ved betjening af computer. 
 2. Self-Health Care Computer til professionelt brug af personale på hospitaler, klinikker og plejehjem og som kan anvendes af op til 9 forskellige brugere med type 2 diabetes og data overføres til individuelle portaler som smartphone app.
 3. GlucoMate hvor alle resultater kan overføres via Bluetooth og samtidg være platform.

 

 

Blodsukker måler uden strimler, Blodsukker måler uden blod, Blodsukker måler uden stik, Non Invasiv blodsukker måling, Blodsukker apparat uden strimler, Blodsukker monitorering uden blod,

Self Health Computer.

 • Non-invasiv finger clip sensor betyder total fri for smerte ved blodsukker måling. En finger placeres i sensoren så er testen klar.
 • På et minut er resultatet kendt. Ingen test strimler eller lancetter hvilket betyder stor besparelse efter kort tid.
 • Godt for miljøet. Ingen restprodukter skal bortskaffes.
 • Alle data registreres på personlig individuel portal på egen smartphone.
 • Self Care Computer kan anvendes af op til 9 individuelle brugere.
 • Blodsukker måling.
 • Kropstemperatur.
 • Iltmætning. SPo2
 • Hæmoglobin måling. Hb
 • Blod cirkulation.
 • Puls.
blodsukker måling uden strips, blodsukker måling uden strimler, blodsukker måling smertefrit, blodsukker måling uden fingerprik,

GlucoGenius

 • GlucoGenius Non-invasiv blodsukker måler. En finger placeres i sensoren så er testen klar.
 • På et minut er resultatet kendt. Ingen test strimler eller lancetter hvilket betyder stor besparelse efter kort tid.
 • Alle data registreres på personlig individuel portal.
 • GlucoGenius kan anvendes af en enkelt bruger.
 • Blodsukker måling.
 • Kropstemperatur.
 • Iltmætning. SPo2
 • Hæmoglobin måling. Hb
 • Blod cirkulation.
 • Puls.

GlucoMate ur til håndled hvor data fra GlucoGenius eller Self-Health Computer kan lagres og monitoreres, hvis dette foretrækkes frem for Smartphone app.

Alle kendte data som registreres på enten Glucogenius eller Self-health Computer overføres via Bluetooth til GlucoMate som yderligere har funktioner som

 • Skridt tæller.
 • GPS.
 • SOS alarm opkald.
 • Fald alarm.
 • Medicin påmindelse.
 • Lokation registrering.
 • Straks opkald.

Princippet i metabolisk måling.

Varmen fra den menneskelige krop kan spredes gennem fire tilgange, som er konvektion, varmeledning, varmestråling, og fordampning. Princippet i at måle metabolisk varme i den menneskelige krop indikerer, at blodsukker er det primære energiske stof i stofskiftet.
Blodsukker niveauet kan estimeres ved at måle det samlede indhold af iltet blod og den totale varme, der genereres ved metabolisme. I en termisk ligevægt tilstand er graden af ​​metabolisk varme, der genereres fra den menneskelige krop er lig med den varme der spredes fra kroppen.
Temperatur i det omkringliggende miljø og infrarød temperatur stråling bruges til at beregne den samlede varme stråling og konvektion mængde. Omgivende fugtighed og fugtighed på finger anvendes til at beregne mængden af ​​fordampning.
 
 

De to parametre iltmætning og Hb-koncentration måles ved hjælp af en fotoelektrisk metode. Infrarøde lys af bestemte bølgelængder bestråler hudoverfladen på ​​fingeren i et fast tidspunkt.
Efterfølgende vil et intenst lys gennemlyse fingeren og anvende informationer til at beregne de ønskede parametre.
Blodsukker værdien af ​​metabolisk varme i beregnes ved hjælp af stofskifte, blod strømningshastighed, hb koncentration, iltmætning, og korrigeret blodglucose.
Fotoelektriske signaler og Hb-koncentration anvendes til at opnå infrarød baseret blodsukker værdi. Endelig blodsukker værdi måles gennem kombineret metaboliske varme og optisk teori for at bestemme kroppens blod sukker koncentration.
Alle indsamlede oplysninger beregnes gennem forskellige sensorer til at generere data. Signalerne passerer gennem kredsløbet til signalbehandling og argumentation. En signal mikroprocessor bruges til at beregne og simulere følgende parametre. Blodglucose koncentrationen, iltmætning, Hb-koncentration, blodgennemstrømning mængde, puls, udenoms temperatur, fugtighed og kropsoverfladens temperatur og fugtighed. De simulerede data vises som endelige resultater.